UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

20. Prírodovedecká čajovňa - 15. 11. 2017

Energia a zelené technológie

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. (Ústav chemicklých vied):  Môže byť lítium palivo budúcnosti? - videozáznam

prof. Ing. Martin Orendáč CSc. (Ústav fyzikálnych vied): Magnetické chladenie ako trvalo udržateľná alternatíva?" - videozáznam

RNDr. Ján Kaňuk PhD. (Ústav geografie): Priestorové rozdiely v distribúcii slnečného žiarenia a fotovoltických elektrární v SR a ČR - videozáznam

 

Plagát

Posledná aktualizácia: 05.05.2021