UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

19. Prírodovedecká čajovňa - 22. 03. 2017

Téma: Antarktída očami prírodovedcov

Prednášajúci:

prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (Geografický ústav, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika) Český polárny výskum na Antarktíde - videozáznam

prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. (Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ)
Expedícia 2017 na antarktickej stanici J. G. Mendela - videozáznam

 

 

Plagát

Posledná aktualizácia: 02.11.2020