UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

23. Prírodovedecká čajovňa - 22. 10. 2018

„Sami sebe“  – veda a infraštruktúra na PF UPJŠ

Ústav fyzikálnych vied
doc. RNDr. A. Zeleňáková, PhD. - „Vedecký výskum v laboratóriách Ústavu fyzikálnych vied: Katedra fyziky kondenzovaných látok“
doc. Mgr. D. Jancura, PhD. -  „Vedecký výskum v laboratóriách Ústavu fyzikálnych vied: Katedra biofyziky“
Ústav chemických vied
doc. RNDr. J. Imrich, CSc. -  „Pokroky vo využití NMR spektroskopie vo vede a technológiách“
doc. RNDr. V. Zeleňák, PhD. -  „Chémia na PF UPJŠ, výzvy 21. storočia a naša infraštruktúra“
Ústav biologických a ekologických vied
doc. RNDr. P. Pristaš, CSc. -  „Kde začína a končí moderná mikrobiológia“
RNDr. M. Goga, PhD. -  „Vedecký výskum na katedre botaniky so zameraním na Kryptogramy“

Plagát

Posledná aktualizácia: 12.03.2019