UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

22. Prírodovedecká čajovňa - 24. 05. 2018

Uvedenie do Galérie osobností Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Nominované osobnosti:

prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc.
prof. Ing. Mirjam Gálova, DrSc. - in memoriam
prof. RNDr. Milan Dzurilla, CSc. - in memoriam

 

 

Plagát

Posledná aktualizácia: 12.03.2019