UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

28. Prírodovedecká čajovňa - 28.1. 2020

Kvantové technológie a kvantové počítanie

Ústav informatiky PF UPJŠ
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. - „Algoritmická nerozhodnuteľnosť a kvantové počítače“
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
Mgr. Tomáš Samuely, PhD. - „Supravodivé qubity“
Ústav informatiky PF UPJŠ
prof RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. - „Kvantové algoritmy“
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
RNDr. Martin Gmitra, PhD. - „Quo vadis QSlovensko? “

Plagát

Videozáznam

Posledná aktualizácia: 02.11.2020