UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

17. Prírodovedecká čajovňa - 29. 09. 2016

... s profesormi biológie z USA

Predášajúci:  

Prof. Vincent A. Connors, (University of South Carolina Upstate, USA) - Immune factors infl uencing susceptibility and resistance in the snail vector for human schistosomiasis - videozáznam
Prof. Eva Collakova (Virginia Tech, USA) - CoSpliceNet: A framework for co-splicing network inference from transcriptomics data - videozáznam
 

 

Plagát

Posledná aktualizácia: 02.11.2020