UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

18. Prírodovedecká čajovňa - 30. 11. 2016

Téma:  Fulerény stále neznáme?

Prednášajúci:

prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. (Ústav matematických vied, PF UPJŠ) Matematika, chémia... a Nobelove ceny - videozáznam

Ing. Jozef Černák, CSc. Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ)
Uhlíkové nanočastice kužeľového tvaru - videozáznam

 

Plagát

Posledná aktualizácia: 02.11.2020