UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

6. prírodovedecká čajovňa - 7.11.2012

 • Plagát
 • Prednášky
  • prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD. (ÚBEV PF UPJŠ)
   Využitie ekologických, fyziologických a chemických prístupov v biomonitoringu znečistenia životného prostredia s využitím lišajníkov
  • doc. RNDr. Jana Kaduková, PhD. (Hutnícka fakulta TU v Košiciach)
   Úloha mikroorganizmov v ekosystéme - od ekológie ku environmentálnym biotechnológiám

 

 

Záznamy prednášok sú urobené systémom EVO, preto je potrebné na ich prehrávanie inštalovať Javu (www.java.com).

 

Posledná aktualizácia: 12.11.2012