UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

13. Prírodovedecká čajovňa - 11. 11. 2015

Téma: CERN - urýchľovač vedy

RNDr. Marek Bombara
Príspevok laboratória CERN k ľudskému poznaniu - videozáznam

doc. RNDr. Jozef Urban, CSc.
Higgsov bozón - hľadanie ihly v kope dát - videozáznam

doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Poznačení CERNom - ako CERN pomáha vytvárať vedecké podhubie na Slovensku - videozáznam

 

Plagát

Fotogaléria


Posledná aktualizácia: 10.06.2016