UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

15. Prírodovedecká čajovňa - 13. 04. 2015

Téma:  Poloha v priestore – pridaná hodnota geografickej informácie

Prednášajúci:

prof. Mgr. Jaroslav HOFIERKA, PhD. (Ústav geografie, PF UPJŠ) Modelovanie krajiny pomocou geografického informačného systému - videozáznam

RNDr. František Galčík, PhD. (Ústav informatiky, PF UPJŠ)
Ako určiť polohu smartfónom bez GPS? - videozáznam

Mgr. Michal Gallay, PhD.(Ústav geografie, PF UPJŠ)
Poloha Laboratória diaľkového prieskumu Zeme - videozáznam

 

Plagát

Posledná aktualizácia: 10.06.2016