UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy

adresa: Šrobárova 2, 041 54 Košice 

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
prodekan pre vonkajšie vzťahy
Šrobárova 2, 041 54 Košice 
tel.: 055/234 2108, 234 2453
mobil: +421917 102 480
E-mail: michal.gallay@upjs.sk

PhDr. Svetlana Libová
vedúca sekretariátu
organizácia fakultných podujatí a komunikáciu s ústavmi fakulty a s verejnosťou
e-mail: svetlana.libova@upjs.sk

Ing. Zuzana Petruláková
administrácia zahraničných ciest a hostí
tel.: 055/234 2137
e-mail:  zuzana.petrulakova@upjs.sk

Mgr.Lenka Ižariková
administrácia zahraničných ciest a hostí
tel.: 055/234 2153
e-mail: lenka.izarikova@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 10.12.2020