Prejsť na obsah

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy

0minút, 30sekúnd

Adresa: Šrobárova 2, 041 54 Košice

Prodekan pre vonkajšie vzťahy

  • marketingová stratégia a propagácia fakulty
  • medzinárodné mobility
  • spolupráca s ďalšími vzdelávacími a verejno-právnymi inštitúciami
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
Šrobárova 2, 041 54 Košice 
tel.: 055/234 2108, 234 2453
mobil: +421917 102 480
E-mail:michal.gallay@upjs.sk
PhDr. Svetlana Libová
vedúca sekretariátu
organizácia fakultných podujatí a komunikáciu s ústavmi fakulty a s verejnosťou
e-mail: svetlana.libova@upjs.sk
Ing. Zuzana Petruláková
administrácia zahraničných ciest a hostí
tel.: 055/234 2137
e-mail:  zuzana.petrulakova@upjs.sk

Študuj na UPJŠ