Prejsť na obsah

Vyhľadávanie zamestnancov

Id Meno a priezvisko Pracovisko E-mail Miestnosť / Klapka
1 Darina Kováčová Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav biologických a ekologických vied
Odborná sekretárka
darina.kovacova (at) upjs.sk RB1O133