Prejsť na obsah

Vyhľadávanie zamestnancov

Id Meno a priezvisko Pracovisko E-mail Miestnosť / Klapka
1 MUDr. Zuzana Kováčová PhD. Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav anatómie
Odborný asistent univerzity
zuzana.kovacova (at) upjs.sk RE1O229