Prejsť na obsah

Vyhľadávanie zamestnancov

Id Meno a priezvisko Pracovisko E-mail Miestnosť / Klapka
1 PhDr. Bibiána Kováčová Holevová PhD. Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra psychológie
Odborný asistent univerzity
bibiana.kovacova.holevova (at) upjs.sk S203
2 PhDr. Katarína Kušnírová PhD. Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra psychológie
Odborný asistent univerzity
katarina.kusnirova (at) upjs.sk S203
3 Mgr. Viktória Hičárová PhD. Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra psychológie
Odborný asistent univerzity
viktoria.hicarova (at) upjs.sk S203