UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Kontakty

Z dôvodu zlepšenia podpory pri dištančnej forme výučby sú na jednotlivých fakulách a pracoviskách UPJŠ poverení pracovníci, na ktorých sa môžete obrátiť.

Lekárska fakulta

Podpora pre online prednášky
 • Ing. Vladimír Medvec, vladimir.medvec (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 3324
Riešenie problémov súvisiachich s používaním AiS2
 • Martina Trochanová, LF-ais (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 3405
 • Ing. Stanislav Balčák, PhD., LF-ais (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 3434
Univerzitný e-mail, Office 365
 • RNDr. Ján Krivoš-Belluš, jan.krivos-bellus (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 3308

Prírodovedecká fakulta

Podpora pre online prednášky
 • IT helpdesk Centra Aplikovanej Informatiky, pf-helpdesk (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 2201
Riešenie problémov súvisiachich s používaním AiS2
 • IT helpdesk Centra Aplikovanej Informatiky, pf-helpdesk (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 2201 –  študenti denného štúdia
 • RNDr. Katarína Nováková, katarina.novakova (at) upjs.sk, VoIP: +421 55 234 2229 – zamestnanci, doktorandi, študenti RŠ a DŚ
Univerzitný e-mail, Office365
 • IT helpdesk Centra Aplikovanej Informatiky, pf-helpdesk (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 2201

Právnická fakulta

Podpora pre online prednášky
 • Ing. Ivan Svatuška, praf-ais (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 4114
Riešenie problémov súvisiachich s používaním AiS2
 • Ing. Ivan Svatuška, praf-ais (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 4114
Univerzitný e-mail, Office 365
 • Ing. Ivan Svatuška, praf-ais (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 4114

Fakulta verejnej správy

Podpora pre online prednášky
 • Ing. Štefan Škoda, stefan.skoda (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 5163/5164
Riešenie problémov súvisiachich s používaním AiS2
 • Ing. Štefan Škoda, stefan.skoda (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 5163/5164
Univerzitný e-mail, Office 365
 • Ing. Štefan Škoda, stefan.skoda (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 5163/5164

Filozofická fakulta

Podpora pre online prednášky
 • Ing. Marek Sekerák, marek.sekerak (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 7227
 • Ing. Tomáš Polák, tomas.polak (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 7171
Riešenie problémov súvisiachich s používaním AiS2
 • Mgr. Emília Sotáková, emilia.sotakova (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 7128 - zamestnanci, doktorandi
 • Karolína Kelemenová, karolina.kelemenova (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 7130 - študenti
 • Eva Mrázová, eva.mrazova (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 7140 - študenti
Univerzitný e-mail, Office 365
 • Ing. Marek Sekerák, marek.sekerak (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 7227
 • Mgr. Emília Sotáková, emilia.sotakova (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 7128 - zamestnanci, doktorandi

Univerzitné pracoviská

Podpora pre online prednášky
 • Ing. Miroslav Pomikala, miroslav.pomikala (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 1520
Podpora email a prístup do Office 365
 • Mgr. Miroslav Baranko, miroslav.baranko (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 1513
Riešenie problémov súvisiachich s používaním AiS2
 • Jana Šusterová, jana.susterova (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 1511
Univerzitný e-mail, Office 365
 • Ing. Erika Ondrejová, aio (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 1512
 • Helena Sedláková, aio (at) upjs.sk, VoIP: (+421 55) 234 1633
Posledná aktualizácia: 18.02.2021