UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Návody
українська
AIS2

Návody

Microsoft Teams akadémia 2020 - pre univerzity

  • Tímy, a čo s nimi? - 1. Predstavenie prostredia Microsoft Teams, 2. Vytvorenie tímu, 3. Kanály, 4. Pridávanie členov do tímu, 5. Zdieľané súbory, 6. Zmazanie a archivácia tímov
  • Online prednášky - 1. Kalendár, 2. O schôdzi, 3. Vytvorenie schôdze, 4. Online schôdza a jej možnosti, 5. Priebeh online schôdze, 6. Zdieľanie obsahu počas schôdze, 7. Živé podujatie a tipy a triky pre online prednášky
  • Efektívna práca so študentmi - 1. Priradené úlohy, 2. Pohľad študenta na priradenú úlohu, hodnotenie študenta a portfólio, 3. Kopírovanie priradených úloh a využitie Microsoft Forms v tímoch, 4. Klasifikácia a Insights, 5. Poznámky z predmetu, 6. Pokročilé nastavenia Class Notebook

Microsoft Teams akadémia 2020 - pre školy

  • Správa tímov - Predstavenie prostredia Microsoft Teams, Vytvorenie tímu, Kanály, Pridávanie členov do tímu, Zdieľané súbory, Zmazanie a archivácia tímov
  • On-line hodiny - Kalendár, Vytvorenie schôdze, Bezpečnosť, úprava a zrušenie schôdze, Online schôdza a jej možnosti, Zdieľanie obsahu počas schôdze, Súkromné miestnosti a režim spolu, Živé podujatie, Tipy a triky pre online hodinu
  • Úlohy a kvízy - Typy otázok v Microsoft Forms, Hodnotenie a nastavenia kvízov, Kvízy v Microsoft Teams, Test ako priradená úloha, Priradené úlohy, Hodnotenie priradených úloh, Klasifikácia a portfólio študenta
  • Moderný zošit - Verzie aplikácie OneNote, Poznámky z predmetu, Od zošita k pokročilým nastaveniam Class Notebook, Poznámky pomocou Surface Go, Tvorba elektronického vzdelávacieho obsahu, Microsoft Whiteboard, Priradená úloha s OneNote zošitom, Kopírovanie poznámok pre nový školský rok

Microsoft Teams

Microsoft Forms

Posledná aktualizácia: 11.11.2020