UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zoznam dostupných vzdelávacích aplikácií platforiem a on-line zdrojov

Cieľom zoznamu zosumarizovať dostupné nástroje určené pre učiteľov a uľahčiť dištančné vzdelávanie študentov a vzdelávanie pomocov elektronických nástrojov. Nižšie uvedené nástroje a portály slúžia pre inšpiráciu, pri plánovaní dištančnej formy výučby. Zoznam obsahuje aj nástroje určené pre žiakov základných a stredných škôl.

Systémy riadenia digitálneho vzdelávania (learning management system)

 • Blackboard – zdroje a nástroje na prechod a poskytovanie kvalitného vyučovania a učenia sa on-line.
 • CenturyTech – mikro-lekcie, ktoré riešia medzery vo vedomostiach, sú výzvami pre učiacich sa študentov a podporujú dlhodobé uchovávanie pamäte.
 • ClassDojo – spája učiteľov so študentmi a rodičmi pri budovaní komunít v triede
 • Edmodo – nástroje a zdroje na správu tried a diaľkové zapojenie študentov.
 • EkStep – otvorená vzdelávacia platforma so súborom učebných zdrojov na podporu gramotnosti a počítania.
 • Google Classroom – pomáha triedam pripojiť sa a komunikovať na diaľku
 • Moodle – otvorená vzdelávacia platforma na UPJŠ cez lms.upjs.sk
 • Schoology – nástroje na podporu výučby, učenia, klasifikácie, spolupráce a hodnotenia.
 • Seesaw – umožňuje vytváranie portfólií digitálneho vzdelávania založených na spolupráci a zdieľaní zdrojov na učenie sa.
 • Skooler – nástroje na premenu softvéru balíka Microsoft Office na vzdelávaciu platformu.

Systémy pre mobilné telefóny

 • Cell-Ed - vzdelávacia platforma zameraná na učiacich sa, zameraná na zručnosti.
 • Eneza Education - učebné materiály pre telefóny.so základnými funkciami.
 • Funz - mobilná vzdelávacia služba, ktorá podporuje výučbu a kurzy pre veľké skupiny.
 • KaiOS - softvér, ktorý poskytuje funkcie smart telefónov lacným mobilným telefónom a pomáha otvárať portály vzdelávacím príležitostiam.
 • Ustad Mobile - prístup a zdieľanie vzdelávacieho obsahu offline

Systémy s posilnenými funkciami offline (bez pripojenia)

 • Can’t wait to Learn – herná technológia na poskytovanie kvalitného vzdelávania deťom (vrátane detí v konfliktných kontextoch).
 • Kolibri - aplikácia na výučbu na podporu univerzálneho vzdelávania.
 • Rumie - vzdelávacie nástroje a obsah umožňujúci celoživotné vzdelávanie pre nedostatočne podporované komunity.
 • Ustad Mobile - prístup a zdieľanie vzdelávacieho obsahu offline.

Platformy pre masívne otvorené online kurzy  (MOOC)

 • Alison - on-line kurzy od odborníkov.
 • Coursera - on-line kurzy, ktoré učia inštruktori z uznávaných univerzít a spoločností.
 • EdX - on-line kurzy od popredných vzdelávacích inštitúcií.
 • University of the People - on-line univerzita s otvoreným prístupom k vysokoškolskému vzdelávaniu.
 • Future Learn - kurzy online, ktoré pomáhajú učiacim sa vzdelávať sa, budovať profesionálne zručnosti a spojiť sa s odborníkmi.
 • Canvas - celoživotné vzdelávanie a profesionálny rozvoj pedagógov.

Samostatne riadený obsah učenia sa

 • Byju’s - vzdelávacia aplikácia s veľkými úložiskami vzdelávacieho obsahu prispôsobeného pre rôzne stupne a úrovne vzdelávania..
 • Discovery Education - voľné vzdelávacie zdroje a lekcie o vírusoch a ohniskách pre rôzne stupne.
 • Khan Academy - voľné on-line kurzy a lekcie.
 • KitKit School - vzdelávací set pre tablety s komplexným učebným plánom od raného detstva cez počiatočné základné úrovne.
 • LabXchange - digitálny vzdelávací obsah na online platforme, ktorá umožňuje získať vzdelávacie a výskumné skúsenosti.
 • Mindspark - adaptívny online doučovací systém, ktorý pomáha študentom precvičovať a učiť sa matematiku.
 • OneCourse - aplikácia zameraná na deti, ktorá poskytuje výučbu čítania, písania a počítania.
 • Quizlet - vzdelávacie karty a hry na podporu výučby viacerých predmetov.
 • YouTube - obrovské úložisko vzdelávacích videí a vzdelávacích kanálov.

Mobilné aplikácie na čítanie

 • Global Digital Library - digitálne príbehy a ďalšie materiály na čítanie dostupné z mobilných telefónov alebo počítačov.
 • StoryWeaver - digitálny archív viacjazyčných príbehov pre deti.
 • Worldreader - digitálne knihy a príbehy prístupné z mobilných zariadení a funkcie na podporu výučby čítania.

Platformy pre spoluprácu, ktoré podporujú komunikáciu cez video

 • Dingtalk - komunikačná platforma, ktorá podporuje videokonferencie, správu úloh a kalendárov, sledovanie dochádzky a rýchle správy.
 • Lark - sada na spoluprácu vzájomne prepojených nástrojov vrátane chatu, kalendára, tvorby a online úložiska.
 • Hangouts Meet - videohovory integrované s ostatnými nástrojmi spoločnosti Google pre balík G-Suite.
 • Google Meet - videokonferenčný nástroj pre registrovaných používateľov od Google.
 • Teams - funkcie na rozhovor, stretávanie sa, volanie a spoluprácu integrované so softvérom Microsoft Office.
 • Skype - videohovory a audiohovory s funkciami rozhovoru a spolupráce.
 • Zoom - platforma pre videokonferencie a audiokonferencie, spoluprácu, chat a webové semináre.
 • Jitsi - vidokonferenčná platforma podporovaná v lms.upjs.sk

Nástroje na vytváranie digitálneho obsahu vzdelávania

 • Thinglink - nástroje na vytváranie interaktívnych obrázkov, videí a iných multimediálnych zdrojov.
 • Buncee - podporuje vytváranie a zdieľanie vizuálnych zobrazení obsahu vzdelávania vrátane lekcií, správ, spravodajcov a prezentácií bohatých na médiá.
 • EdPuzzle - softvér na tvorbu videonahrávok.
 • Kaltura - nástroje na správu a tvorbu videa s integračnými možnosťami pre rôzne systémy riadenia vzdelávania.
 • Nearpod - softvér na vytváranie lekcií s informačnými a interaktívnymi hodnotiacimi aktivitami
 • Pear Deck - podpora návrhu pútavého obsahu s rôznymi integračnými funkciami
 • Squigl - platforma na tvorbu obsahu, ktorá transformuje reč alebo text do animovaných.

Východiskový zdroj: https://epale.ec.europa.eu/ doplnený pracovními OIV CCVaPP o ďalšie nástroje.

Posledná aktualizácia: 28.09.2020