UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Oddelenie inovatívneho vzdelávania

Činnosť Oddelenia inovatívneho vzdelávania je zameraná na realizáciu a podporu predovšetkým týchto aktivít v rámci univerzity:

  • správa LMS pre vysokoškolské štúdium na UPJŠ,
  • programy vzdelávania zamestnancov univerzity pre dosiahnutie požadovaných profesijných štandardov – digitálna gramotnosť (ECDL), inovatívne vzdelávanie, e-learning, soft-skills (ECo-C),
  • participácia na vzdelávaní študentov univerzity  – digitálna gramotnosť (ECDL), soft-skills (ECo-C), informačné vzdelávanie, certifikované programy podľa aktuálnych potrieb praxe a interdisciplinárne bloky pre uplatnenie sa na trhu práce, 
  • tvorba študijných materiálov, metodická a technická podpora pre e-learning,
  • technická podpora pre portály UPJŠ v správe CCVaPP.
Posledná aktualizácia: 20.09.2019