Prejsť na obsah

O centre

0minút, 51sekúnd

Zmena školského systému, tvorba nových štátnych vzdelávacích politík, nové usmernenia či nové vzdelávacie štandardy by mali byť pochopené a osvojené najmä učiteľmi. Pre tento účel vzniká v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR sieť regionálnych centier na podporu učiteľov (RCPU) základných škôl. Cieľom centier je vytvoriť regionálne partnerstvá na podporu implementácie princípov a cieľov nového kurikula základných škôl a podporiť a zabezpečiť profesijnú prípravu mentorov, lídrov, v regióne.

Regionálne centrum so sídlom na UPJŠ zabezpečuje podporu pre lídrov v regióne Košice I-IV a Košice – okolie.

„Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.“

Financované Európskou úniou - NextGenerationEU


Študuj na UPJŠ