UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Ocenenie študentov Právnickej fakulty ...

Aj tento rok bola na Právnickej fakulte zachovaná tradícia oceňovania najlepších študentov pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. V kontexte aktuálnych epidemiologických opatrení sa tohtoročné slávnostné stretnutie študentov s vedením fakulty uskutočnilo 9. decembra 2020 v online priestore.

Ocenených bolo spolu 30 študentov všetkých stupňov štúdia za dosahovanie vynikajúcich študijných výsledkov a úspešnú reprezentáciu fakulty na viacerých domácich a zahraničných odborných podujatiach.

Za vynikajúce študijné výsledky

Sofia Baffyová
Barbora Dulinová
Melisa Bukovinová
Aneta Kľučárová
Jessica Adriana Grichová
Peter Regenda
Bc. Denisa Rudžiková
Bc. Lucia Bergová
Bc. Veronika Bekeová
Bc. Matúš Ridzoň
Bc. Sandra Geschwandtnerová
Bc. Samuel Juhás
Bc. Diana Repiščáková

Za  svedomité plnenie si povinnosti v rámci doktorandského štúdia

Mgr. Ľuboslav Sisák

Za reprezentáciu fakulty na domácich a zahraničných podujatiach

  • Česko-slovenský azylový MOOT COURTE 2020, ktorý organizovala Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, kde zástupcovia našej fakulty obsadili 3. miesto

Bc. Alica Špenerová
Bc. Alexandra Waksmanská
Bc. Bronislava Vinerová
Bc. Katarína Uhrinová

  • Celoslovenské finále Simulovaného trestného procesu, ktoré sa konalo 13. februára 2020   v Košiciach, tím Právnickej fakulty získal  cenné víťazstvo

Bc. Michaela Kuzmiaková
Bc. Amália Marcinová
Bc. Jana Oravcová
Bc. Annamária Novotná

  • 4. ročník  All-European International Humanitarian and Refugee Moot Court Competition v gescii Právnickej fakulty Univerzity v Ljubljane

Bc. Dominika Blašková
Bc. Ján Pollák
Bc. Ľuboš Tresa

  • Študentská vedecká a odborná činnosť

Lenka Dancáková
Mgr. Ivan Kundrát

  • 10. ročník Univerzity bez hraníc

Bc. Katarína Uhrinová
Mgr. Katarína Skolodová
Mgr. Simona Rudohradská
JUDr. Ivana Kuráková

Dekan fakulty doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., úprimne zagratuloval oceneným študentom a poďakoval im za dôstojnú reprezentáciu fakulty. Následne prebehla diskusia o aktivitách a podujatiach, ktorých sa zúčastnili ocenení študenti. Úspechy, ktoré dosahujú a ktoré nezostávajú bez povšimnutia, môžu byť skvelou motiváciou pre všetkých, ktorí chcú naplno rozvinúť a využiť svoj potenciál. V závere stretnutia sa diskutovalo o skúsenostiach v rámci online výučby v čase pandémie, o jej nástrahách, výhodách či nevýhodách. 

Posledná aktualizácia: 16.12.2020