Prejsť na obsah

Zo života fakulty

Verejné dišputy k návrhu novely trestného zákona

Dekan Právnickej fakulty doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. prijal vo štvrtok 16. marca 2023 ministra spravodlivosti JUDr. Viliama Karasa, PhD. a ďalších zástupcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky za účelom prezentácie návrhu novely Trestného zákona pre širšiu odbornú obec. Podujatie sa uskutočnilo na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach za účasti zástupcov akademickej obce, prokuratúry, súdov, policajného zboru, advokátov, … Čítať ďalej
17. marca 2023

Deň otvorených dverí

Právnická fakulta pootvorila svoje dvere všetkým záujemcom o štúdium dňa 21.2.2023. Predstavila im možnosti štúdia, poskytla priestor zúčastniť sa na priamej výučbe predmetov a umožnila simulovanú diskusiu s poslancom. Video – záznam z Dňa otvorených dverí
7. marca 2023

Inaugurácia dekana a prodekanov fakulty

V zasadacej miestnosti dekanátu Právnickej fakulty sa dňa 24. februára 2023 uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti inaugurácie dekana a prodekanov fakulty, a to za účasti členov Vedeckej rady fakulty, Akademického senátu fakulty a ďalších pozvaných hostí. Rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. poďakoval členom vedenia Právnickej fakulty za zodpovedne vykonanú prácu vo funkčnom období … Čítať ďalej
2. marca 2023

Ústavný súd Slovenskej republiky si tento rok pripomína 30. výročie začatia svojej činnosti.

Zástupcovia našej fakulty sa dňa 22. februára 2023 zúčastnili slávnostného podujatia, ktoré organizoval Ústavný súd Slovenskej republiky pri príležitosti 30. výročia začatia svojej činnosti. Oslava sa konala v Sále ústavy historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky za účasti povereného predsedu vlády Slovenskej republiky Eduarda Hegera, predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivana Fiačana, súčasných a emeritných … Čítať ďalej
22. februára 2023

Príprava návrhu novely trestného zákona aj za účasti zástupcov našej fakulty

Dňa 7. februára 2023 sa JUDr. Martin Štrkolec, PhD. a JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., ktorí sú členmi expertných skupín pripravujúcich návrh novely trestného zákona, zúčastnili na záverečnom stretnutí členov kolégia a všetkých expertných skupín. Stretnutie sa konalo na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky za účelom verejnej prezentácie výsledkov spoločnej práce a bolo spojené s tlačovou konferenciou.
10. februára 2023

Podpísanie Memoranda o spolupráci

Dekan Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. a riaditeľ združenia Stredoeurópske služby pre cezhraničné iniciatívy – Karpatia RNDr. Rudolf Bauer, PhD. podpísali dňa 23. januára 2023 Memorandum o spolupráci pri riešení medzinárodného projektu. Ide o strategický projekt prioritnej osi 3 – Inštitucionálna spolupráca programu cezhraničnej spolupráce INTERREG VI-A Maďarsko-Slovensko 2021-2027, ktorého … Čítať ďalej
25. januára 2023

Pracovné raňajky – spojenie teórie a praxe

Dňa 13. januára 2023 sa členovia  našej Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia stretli so zamestnancami právneho oddelenia spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Išlo o úvodné stretnutie z relácie „Pracovné raňajky“ na základe Memoranda o vzájomnej spolupráci s cieľom nadviazania užšej spolupráce medzi akademickou sférou a praxou. Stretnutie okrem neskorých chutných raňajok poskytlo … Čítať ďalej
20. januára 2023

TAX ADVISERS AWARD 2022

Ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl pre I. až III. stupeň vysokoškolského vzdelania za rok 2022 získal absolvent našej fakulty JUDr. Ladislav Hrabčák, PhD., Ph.D. Do tejto prestížnej prehliadky záverečných prác študentov vysokých škôl s ekonomickým alebo právnickým zameraním sa pod vedením … Čítať ďalej
17. januára 2023

Novoročné stretnutie právnikov

Dňa 12. januára 2023 sa v Bratislave pod záštitou Slovenskej advokátskej komory uskutočnilo tradičné Novoročné stretnutie právnikov, ktorého súčasťou bolo aj odovzdanie cien víťazom publikačnej súťaže Bulletinu Slovenskej advokácie za rok 2022. Naši kolegovia JUDr. Lukáš Michaľov, PhD. a JUDr. Lukáš Tomaš sa v tejto súťaži umiestnili na 2. mieste s článkom na tému „Keď … Čítať ďalej

Poznáme laureátov Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2021/2022

B r a t i s l a v a, 19.decembra 2022 – osemnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický rok 2021/2022. Podujatie sa organizuje  pod záštitou J.E. prezidentky Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a  Slovenskej akadémie vied. Porota pre posudzovanie nominácií bola zložená  výlučne z odborníkov … Čítať ďalej
13. januára 2023

Moot court z práva Európskej únie

Dňa 10.12.2022 sa konal 7. ročník moot courtu z práva Európskej únie určený pre české a slovenské právnické fakulty. Moot court organizovala Česká společnost pro evropské a srovnávací právo v spolupráci s Najvyšším správnym súdom ČR, na pôde ktorého sa daná súťaž aj konala. Súťaž bola zameraná predovšetkým na problematiku transpozície smernice členským štátom a … Čítať ďalej
19. decembra 2022

Študuj na UPJŠ