Prejsť na obsah

Zo života fakulty

Fakulta verejnej správy udelila Právnickej fakulte Pamätnú medailu

Dňa 7.12.2023 sa na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FVS pri príležitosti 25. výročia založenia fakulty. Dekan FVS doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. udelil na tomto slávnostnom zasadnutí Pamätné medaily FVS pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku viacerým osobnostiam a inštitúciám. Ocenenie pre Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach … Čítať ďalej
3. januára 2024

Cena Ernesta Valka

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlasuje desiaty ročník súťaže Cena Ernesta Valka, tentoraz na tému: Právne pravidlá rozpočtovej zodpovednosti
14. decembra 2023

TAX ADVISERS AWARD 2023

Ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl pre I. až III. stupeň vysokoškolského vzdelania

Stretnutie študentov Street law kliniky s dekanom fakulty

Dňa 16.11.2023 prijal našich minuloročných absolventov a absolventky Street law kliniky dekan UPJŠ Právnickej fakulty. Študenti a študentky mali možnosť vo veľmi príjemnej a neformálnej atmosfére diskutovať s pánom dekanom prof. JUDr. Miroslavom Štrkolcom PhD., pani prodekankou pre vzdelávanie doc. JUDr. Simonou Ferenčíkovou, PhD. a vyučujúcou a supervízorkou Street law kliniky JUDr. Danielou Lamačkovou, PhD. … Čítať ďalej
20. novembra 2023

50 rokov Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach oslávila tohto roku 50. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa dňa 21. septembra 2023 uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Právnickej fakulty v priestoroch Domu umenia v Košiciach. Po úvodných príhovoroch dekana fakulty prof. JUDr. Miroslava Štrkolca, PhD., rektora UPJŠ prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. a predsedu … Čítať ďalej

Významný úspech študentiek Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach vo finále Česko-slovenskej právnickej súťaže ŠVOČ v Prahe

Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe bola organizátorom tohtoročného  česko-slovenského finále právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu v študentskej vedeckej odbornej činnosti ŠVOČ pre rok 2023. Podujatie sa konalo vo štvrtok 21. septembra 2023 a do súťaže za našu fakultu boli na základe výsledkov fakultného kola nominovaní deviati študenti. V šiestich sekciách súťažili – Bianka Miňová, Šimon … Čítať ďalej
28. septembra 2023

Študuj na UPJŠ