Prejsť na obsah

Rada študijných programov

2minút, 12sekúnd

Predseda rady:
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. – osoba zodpovedná za študijný program

Členovia rady: 
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. – učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. – učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD. – učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
JUDr. Peter Koromház – zástupca zamestnávateľov (Krajská prokuratúra v Košiciach)
JUDr. Lukáš Tomaš – zástupca študentov 

Predseda rady:
prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. – osoba zodpovedná za študijný program

Členovia rady: 
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. – učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. – učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD. – učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
JUDr. Martin Puchalla, PhD. – zástupca zamestnávateľov (Slovenská advokátska komora)
Mgr. Katarína Petrášová, rod. Koromházová – zástupkyňa študentov 

Predseda rady:
prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. – osoba zodpovedná za študijný program

Členovia rady: 
prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. – učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. – učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. – učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
JUDr. Peter Koromház – zástupca zamestnávateľov (Krajská prokuratúra v Košiciach)
JUDr. Ľuboslav Sisák – zástupca študentov 

Predseda rady:
prof. JUDr. Ján Husár, CSc. – osoba zodpovedná za študijný program

Členovia rady: 
Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. – učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD. – učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. – učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
JUDr. Peter Koromház – zástupca zamestnávateľov (Krajská prokuratúra v Košiciach)
JUDr. Soňa Simić – zástupkyňa študentov 

Predseda rady:
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. – osoba zodpovedná za študijný program

Členovia rady: 
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. – učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. – učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. – učiteľ zabezpečujúci profilový predmet
JUDr. Martin Puchalla, PhD. – zástupca zamestnávateľov (Slovenská advokátska komora)
Mgr. Renáta Pillárová, rod. Románová – zástupkyňa študentov 


Študuj na UPJŠ