Prejsť na obsah

Vedecká časť a ďalšie aktivity

0minút, 25sekúnd

Povinne voliteľná vedecká činnosť – denná a externá forma štúdia
– k predmetu povinne voliteľná vedecká činnosť je potrebné odovzdať na konci semestra FORMULÁR
– vyplnený formulár doktorand predkladá školiteľovi, ktorý ho po kontrole podpíše a zapíše hodnotenie predmetu v AIS2,
– podpísaný formulár doktorand odovzdáva na referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia.
Ďalšie aktivity – ďalšie aktivity doktorand priamo vkladá do svojho zápisného listu v AIS2


Študuj na UPJŠ