Prejsť na obsah

ROHIK

0minút, 30sekúnd

Rada odboru habilitačného konania a inauguračného konania Teória a dejiny štátu a práva:
Predseda:
prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
Členovia:
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
doc. JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD.
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.

Rada odboru habilitačného konania a inauguračného konania Obchodné a finančné právo:
Predseda:
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Členovia:
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD.


Študuj na UPJŠ