Prejsť na obsah

ROHIK

0minút, 45sekúnd

Rada odboru habilitačného konania a inauguračného konania Teória a dejiny štátu a práva:
Predseda:
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Členovia:
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.

Rada odboru habilitačného konania a inauguračného konania Občianske právo:
Predseda:
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
Členovia:
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

Rada odboru habilitačného konania a inauguračného konania Obchodné a finančné právo:
Predseda:
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
Členovia:
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD.


Študuj na UPJŠ