Prejsť na obsah

Predloženie rigoróznej práce

0minút, 44sekúnd

Informácia k predloženiu rigoróznej práce: Rigorozant/ka predkladá rigoróznu prácu v dvoch vyhotoveniach, t. j. 1 x v pevnej väzbe a 1 x na CD/DVD-nosiči v „PDF-formáte.

Licenčná zmluva u rigoróznych prác sa počnúc dňom 30.04.2021 podpisuje v AISe obojstranne ELEKTRONICKY. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné ju tlačiť a predkladať na fakulte spolu so spracovanou rigoróznou prácou.

Uchádzači, ktorí boli na tému rigoróznej práce akceptovaní po 12.02.2018, t. j. dňom, kedy vstúpil do účinnosti nový Poriadok konania rigoróznych skúšok na UPJŠ, Právnickej fakulte v Košiciach sa ohľadom predkladania vypracovanej práce riadia príslušnými ustanoveniami článku 3 „Rigorózna práca“ (viď vnútorný predpis č. 1/2018 zverejnený v podsekcii „Študijná legislatíva“)


Študuj na UPJŠ