Prejsť na obsah

Odborová komisia

1minút, 29sekúnd

Odborová komisia doktorandského štúdia v študijnom odbore „právo“, schválená Vedeckou radou UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty dňa 5.11. 2019 (doplnenie odborovej komisie schválené dňa 25.02. 2020):
 

 1. Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 2. doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 3. prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 4. prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 5. doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 6. doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 7. prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 8. doc. JUDr. Regina Hučková, PhD., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 9. prof. JUDr. Ján Husár, CSc., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 10. doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 11. prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 12. doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 13. prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 14. doc. JUDr. Peter Molnár, PhD., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 15. prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc., UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy

 16. prof. JUDr. Sergej Romža, PhD., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 17. prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

 18. doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 19. prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 20. doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD., UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta

 

 


Študuj na UPJŠ