Prejsť na obsah

Študijné predmety

0minút, 31sekúnd

Dejiny štátu a práva
Rímske právo

Ústavné právo Slovenskej republiky
Základy teórie konštitucionalizmu

Trestné právo hmotné
Trestné právo procesné

Občianske právo hmotné
Civilné právo procesné

Obchodné právo
Hospodárske právo

Finančné právo
Daňové právo

Správne právo hmotné
Správne právo procesné

Pracovné právo
Právo sociálneho zabezpečenia

Teória štátu a práva
Právna komparatistika

Medzinárodné právo verejné
Medzinárodné právo súkromné

Európske právo
Súdny systém Európskej únie


Študuj na UPJŠ