Prejsť na obsah

Dekanát

1minút, 4sekúnd
Dekanát Právnickej fakulty
Kováčska 26, P.O.BOX A-45, 040 75 Košice
Tajomníčka fakulty: Mgr. Adriana Sabolová
telefónne číslo: 055/6227104, 2344103
fax: 055/6225365
e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk
Sekretariát dekana a tajomníčky
telefónne číslo : 055/6227104, 2344101
fax: 055/6225365
sekretárka: Mária Stieranková maria.stierankova@upjs.sk
Referát vzdelávacej činnosti
referát pre Bc. DŠ /1., 2.r./ Mária Ščerbová 055/2344112 maria.scerbova@upjs.sk
referát pre Bc./3. r./ a Mgr. DŠ Mgr. Soňa Markotánová 055/2344102 sona.markotanova@upjs.sk
referát pre Bc. a Mgr. EŠ Jana Ongaľová 055/2344110 jana.ongalova@upjs.sk
Referát vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia
Ing. Aneta Gonosová 055/2344109 aneta.gonosova@upjs.sk
Ing. Slavka Sedláková, PhD. 055/2344172 slavka.sedlakova@upjs.sk
Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania
Mgr. Eva Tkáčová 055/2344108 eva.tkacova@upjs.sk
Referát ľudských zdrojov
Ing. Beáta Očenášová 055/2344106 beata.ocenasova@upjs.sk
Referát pre rozpočet a financie
Ing. Viera Pavlíková 055/2344187 viera.pavlikova@upjs.sk
Ing. Hedviga Zurková 055/2344107 hedviga.zurkova@upjs.sk
Referát vnútornej prevádzky a pokladne
Viera Pulíková 055/2344104 viera.pulikova@upjs.sk
Pracovisko výpočtovej techniky /HelpDesk/
Správca počítačovej siete: Ing. Ivan Svatuška 055/2344114 ivan.svatuska@upjs.sk

Študuj na UPJŠ