Prejsť na obsah

Ústav teórie práva Gustava Radbrucha

1minút, 7sekúnd

Ústav sa z hľadiska predmetov, resp. ich hlavných súčastí zameriava hlavne na

* všeobecnú štátovedu (ťažiskovo na teóriu demokracie a právny štát),
* teóriu práva (vzťah práva a spravodlivosti, formy nepráva a nespravodlivého práva),
* základné práva a slobody, právne princípy (ľudská dôstojnosť),
* výklad práva a teóriu právnej argumentácie,
* pramene práva (ústava – ústavné zákony, vnútroštátne právo – európske právo),
* právnu etiku,
* rétoriku pre právnikov,
* právnu komparatistiku a veľké právne systémy,
* rozhodovaciu činnosť ústavných súdov,
* Jurisprudence v anglickom jazyku (aj pre zahraničných študentov),
* právne myslenie 19. a 20. storočia,
* právnu terminológiu (čítanie a rozbor právnych textov),
* základy metodológie a metodiky vedeckej práce (v doktorandskom štúdiu),
* preklady pôvodných diel významných právnych filozofov (v spolupráci s Vydavateľstvom Kalligram v Bratislave).

Vedecká práca členov Ústavu je orientovaná podobne, doteraz riešené projekty sa venovali interakcii právnych kultúr, otázkam právneho štátu, ústave a ústavným zákonom.

Personálne obsadenie pracoviska

História

Odkaz Gustava Radbrucha

Výučba

Nástenka

Súvisiace publikácie

Fotogaléria

Výskum


Študuj na UPJŠ