Prejsť na obsah

Aktuálne ponuky pre študentov – stáže, letné školy, štipendiá

0minút, 42sekúnd

Grantové ponuky do USA (uzávierka prihlášok: 1. december 2023) – Fulbright_Schuman_Program_USA_2023

Pozvánka na SAIA WEBINÁRE pre študentov, doktorandov, vyučujúcich a výskumných zamestnancov  – 9. november 2023 o 14:00 hod. (štipendiá na letné jazykové kurzy) a 15. november 2023 o 14:00 hod. (študijné a výskumné pobyty a letné jazykové kurzy do 22 krajín sveta a Európy)
Link na pripojenie (na webstránke SAIA): SAIA, n.o. – Štipendiá na letné jazykové kurzy

Národný štipendijný program SR na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
NŠP – informačný leták_2023

Deadline: 30. apríl na nasledujúci akademický rok a 31. október na letný semester na adrese SAIA, n.o.
Info aj na webe:
www.stipendia.sk

TALIANSKO_Ponuka na účasť v Zimnej škole v Trente (február 2024)


Študuj na UPJŠ