Prejsť na obsah

Rady bakalárskych a magisterských študijných programov

2minút, 5sekúnd

Predseda rady: doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. – osoba zodpovedná za študijný program

Členovia rady:
prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.- učitel‘ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. – učitel‘ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. – učitel‘ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD, LL.M. – učitel‘ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD. – učitel‘ zabezpečujúci profilový predmet
JUDr. Radoslav Lacko – zástupca zamestnávatel’ov (Okresný súd Košice l.)
Mgr. Nicola Kuzmiaková – zástupca zamestnávatel’ov (Okresný súd Košice – okolie)
Mgr. Miriam Timko Kimáková – zástupkyňa študentov
Jakub Róbert Strcula – zástupca študentov

Predseda rady: doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D. – osoba zodpovedná za študijný program

Členovia rady:
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. – učitel‘ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. – učitel‘ zabezpečujúci profilový predmet
dr.h.c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD. – významný odborník z praxe
doc. JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD. – učitel‘ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD. – učitel‘ zabezpečujúci profilový predmet
JUDr. Juraj Göbl – zástupca zamestnávatel’ov (Notárska komora SR)
Mária Demková — zástupkyňa študentov

Predseda rady: prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. – osoba zodpovedná za študijný program

Členovia rady:
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. – učitel‘ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD. – učitel‘ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD. – učitel‘ zabezpečujúci profilový predmet
doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD. – učitel‘ zabezpečujúci profilový predmet
JUDr. Peter Koromház – zástupca zamestnávaterov (Krajská prokuratúra Košice)
JUDr. Tomáš Illeš – zástupca zamestnávatel’ov (Slovenská advokátska komora)
Júlia Hoffmanová — zástupkyňa študentov
PhDr. Bc. Renáta Cenková, PhD, MBA — zástupkyňa študentov


Študuj na UPJŠ