Prejsť na obsah

Vedenie fakulty

0minút, 32sekúnd

Dekan fakulty

strkolec.jpg doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
e-mail: miroslav.strkolec@upjs.sk
tel.: 055/6227104, fax: 055/6225365

Prodekani fakulty

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
e-mail: marcel.dolobac@upjs.sk
tel.: 055/2344136, fax: 055/6225365
JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.
Prodekanka pre vzdelávanie
e-mail: ludmila.elbert@upjs.sk
tel.: 055/2344166, fax: 055/6225365
doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.
Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie
e-mail: alena.krunkova@upjs.sk
tel.: 055/2344171, fax: 055/6225365

Predseda Akademického senátu fakulty

strkolec.jpg JUDr. Jozef Sábo, PhD.
e-mail: jozef.sabo@upjs.sk
tel.: 055/234 4123, fax: 055/6225365

Tajomníčka fakulty

Mgr. Adriana Sabolová
e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk
tel.: 055/234 4103, fax: 055/6225365

Študuj na UPJŠ