UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Vedenie fakulty

Dekan fakulty

strkolec.jpg doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
e-mail: miroslav.strkolec@upjs.sk
tel.: 055/6227104, fax: 055/6225365
   


Prodekani fakulty

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
e-mail: marcel.dolobac@upjs.sk
tel.: 055/2344136, fax: 055/6225365

   

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.
Prodekanka pre vzdelávanie
e-mail: ludmila.elbert@upjs.sk
tel.: 055/2344166, fax: 055/6225365

   

doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie
e-mail: radomir.jakab@upjs.sk
tel.: 055/2344129, fax: 055/6225365

   

Predseda Akademického senátu fakulty

strkolec.jpg JUDr. Jozef Sábo, PhD.
e-mail: jozef.sabo@upjs.sk
tel.: 055/234 4123, fax: 055/6225365

 

              

Posledná aktualizácia: 09.04.2019