Prejsť na obsah

Vedenie fakulty

0minút, 31sekúnd

Dekan fakulty

prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

e-mail: miroslav.strkolec@upjs.sk
tel.: 055/6227104, fax: 055/6225365  

Prodekani fakulty

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

e-mail: marcel.dolobac@upjs.sk
tel.: 055/2344136, fax: 055/6225365

doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.

Prodekanka pre vzdelávanie

e-mail: simona.ferencikova@upjs.sk
tel.: 055/2344145, fax: 055/6225365

doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť, doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie

e-mail: alena.krunkova@upjs.sk
tel.: 055/2344171, fax: 055/6225365

Predseda Akademického senátu fakulty

doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

e-mail: jaroslav.dolny@upjs.sk
tel.: 055/234 4153, fax: 055/6225365

Tajomníčka fakulty

Mgr. Adriana Sabolová

e-mail: adriana.sabolova@upjs.sk
tel.: 055/234 4103, fax: 055/6225365


Študuj na UPJŠ