Prejsť na obsah

Mimozmluvná spolupráca

0minút, 30sekúnd

ČESKÁ REPUBLIKA– Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta
– Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
– Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta
POľSKO– Právnická fakulta Leona Kožmiňskiego vo Varšave /Katedra finančného práva a daňového práva a Katedra obchodného a hospodárskeho práva/
– Fakultou ekonomických vied a riadenia Univerzity Mikolaja Kopernika v Toruni /Katedra finančného práva a daňového práva/
USA– Univerzita v Pittsburghu/Pensylvánia, Právnická fakulta
SRN– Univerzita Justusa Liebiga v Giessene, Právnická fakulta


Študuj na UPJŠ