Prejsť na obsah

Prijímacie konanie na ak. rok 2024/2025

0minút, 46sekúnd

Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na doktorandské študijné programy:
Denné a externé štúdium v odbore právo v študijných programoch Teória a dejiny štátu a práva, Trestné právo, Medzinárodné právo, Obchodné a finančné právo, Občianske právo v akademickom roku 2024/2025

ELEKTRONICKÁ prihláška
ŠKOLNÉ za spoplatnené študijné programy v externej forme štúdia

Termíny prijímacej skúšky: 
Prijímacia skúška na jednotlivé študijné programy sa uskutoční v týždni od 24.06. 2024 do 04.07. 2024
/termíny prijímacej skúšky podľa jednotlivých študijných programov budú zverejnené dodatočne/
Študijný program:
obchodné a finančné právo:
– občianske právo:
– teória a dejiny štátu a práva:
– medzinárodné právo:
– trestné právo:

Predpokladaný počet prijatých študentov:
Denná forma štúdia:
Externá forma štúdia:


Študuj na UPJŠ