Prejsť na obsah

Disciplinárna komisia fakulty

0minút, 11sekúnd

Zoznam členov Disciplinárnej komisie fakulty 

Predseda disciplinárnej komisie: prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.
Zamestnanecká časť: doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.
Študentská časť: JUDr. Katarína Petrášová
Mgr. Matúš Ridzoň

Disciplinárny poriadok
Rokovací poriadok


Študuj na UPJŠ