UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Debatný klub UPJŠ

Kto sme?

Debatný klub UPJŠ združuje študentov a študentky univerzity so záujmom o debatu, rozvíjanie rečníckych schopností a kritického myslenia. Klub pôsobí na univerzite od svojho vzniku v roku 2010. Spolu s ďalšími vysokoškolskými, stredoškolskými a základoškolskými debatnými klubmi na Slovensku je súčasťou Slovenskej debatnej asociácie (SDA).

SDA je občianske združenie, ktoré sa od roku 1999 ako jediná organizácia na Slovensku venuje systematickému rozvoju debatných aktivít a metodiky.


V  letnom semetri ak. r. 2018/2019 sa stretávame sa každú stredu o 16:00 na Právnickej fakulte UPJŠ. Nové záujemkyne a nový záujemcovia sa môžu pridať kedykoľvek.

Posledná aktualizácia: 16.01.2019