UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Debatný klub UPJŠ

Kto sme?

Debatný klub UPJŠ združuje študentov a študentky univerzity so záujmom o debatu, rozvíjanie rečníckych schopností a kritického myslenia. Klub pôsobí na univerzite od svojho vzniku v roku 2010. Spolu s ďalšími vysokoškolskými, stredoškolskými a základoškolskými debatnými klubmi na Slovensku je súčasťou Slovenskej debatnej asociácie (SDA).

SDA je občianske združenie, ktoré sa od roku 1999 ako jediná organizácia na Slovensku venuje systematickému rozvoju debatných aktivít a metodiky.


Stretnutia klubu

Aj v ak. r. 2019/2020 sa budeme stretávať na Právnickej fakulte UPJŠ v miestnosti LBSS01 (Kováčska 30, suterén). Nové záujemkyne a noví záujemcovia sa môžu pridať kedykoľvek.

Už 25.09.2019 sa bude konať úvodné stretnutie debatného klubu! Uložte si do kalendára!O debate

Kontakt

Facebook

Instagram
Posledná aktualizácia: 01.09.2019