Prejsť na obsah

Pracovisko právnych kliník

0minút, 42sekúnd

Pracovisko právnych kliník koordinuje a zabezpečuje výučbu klinických právnych predmetov na UPJŠ Právnickej fakulte, ktorých cieľom je vzdelávanie a zdokonaľovanie študentov práva v praktických zručnostiach, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešné uplatnenie v praxi.

Právne kliniky zabezpečované Pracoviskom právnych kliník sú interdisciplinárneho charakteru a sú realizované formou stáží a praxe, riešením reálnych právnych problémov klientov, realizovaním praktickej výučby práva alebo simulovaním súdneho pojednávania.

Výučba klinických právnych predmetov prebieha v samostatnej špeciálnej učebni – Kancelárii právnych kliník.

wpk

Vyučujúci klinických predmetov

Aktuality

Výučba

Fotogaléria

Aktivity

Projekty a výskum


Študuj na UPJŠ