Prejsť na obsah

Rady študijných programov

0minút, 24sekúnd

Kvalitu študijných programov na bakalárskom a magisterskom stupni zabezpečuje a overuje Rada študijného programu.
Radu študijného programu menuje rektor alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.
Kompetencie a právomoci Rady študijného programu sú upravené v Pravidlách vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ. 

Úplný zoznam študijných programov a členov rád študijných programov je k dispozícii v Registri študijných programov UPJŠ


Študuj na UPJŠ