UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

XIII. ROČNÍK ŠTUDENTSKÉHO SYMPÓZIA Z MEDZINÁRODNÉHO A EURÓPSKEHO PRÁVA

Ústav medzinárodného a európskeho práva si Vás dovoľuje pozvať na XIII. ročník študentského sympózia z medzinárodného a európskeho práva. Nosnou témou sympózia je ,,Medzinárodné a európske právo v kinematografii II.“.  Cieľom sympózia je umožniť študentom a študentkám prezentovať svoje odborné názory na vybrané témy a aktuálne otázky medzinárodného a európskeho práva,  ktoré sú zachytené vo filmoch.

Bližšie informácie o študentskom sympóziu nájdete na stránke Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva v sekcii "Sympóziá a simulované spory".

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Posledná aktualizácia: 10.03.2020