UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D., kandidátkou na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu

Súdna rada SR na svojom zasadnutí dňa 21.septembra 2020 zvolila jednohlasne doc. JUDr. Martinu Jánošíkovú, Ph.D.,  za kandidátku na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ v Luxemburgu.

Pani docentke, ktorá pôsobí na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach ako riaditeľka Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších krokoch.

Posledná aktualizácia: 21.09.2020