UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Cyklus „Radbruchovské prednášky“ pokračuje ...

Aj napriek obmedzeniam, ktoré sú spojené s aktuálnou epidemiologickou situáciou, novembrový cyklus „Radbruchovských prednášok“ pod gesciou Ústavu teórie práva Gustava Radbrucha, Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach,  pokračoval aj tento rok a to v poradí  už 3. prednáškou.  

Tohtoročná prednáška na tému „ Gustav Radbruch. His Life and his Legal Philosophy“ sa uskutočnila 26. novembra 2020, o 14,00 hod. vo virtuálnom prostredí na platforme MS Teams.  

Autora prednášky amerického profesora Dr. Stanleyho Paulsona (aktuálne pôsobiaceho na Univerzite v Kieli v Nemecku), ktorý nemohol osobne pricestovať do Košíc,  zastúpil prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.  Takto mohli odznieť v originálnej anglickej verzii veľmi zaujímavé a podnetné myšlienky a názory jedného z celosvetovo uznávaných znalcov Radbruchovej filozofie práva. Zaujali predovšetkým tie o vplyve novokantovskej filozofie na koncepciu práva a spravodlivosti Gustava Radbrucha, ako aj tie  o zaraďovaní tohto filozofa práva medzi právnych pozitivistov.  

Už teraz sa tešíme na pokračovanie uvedeného cyklu, ktorý je už tradične spätý s novembrom – mesiacom narodenia i úmrtia Gustava Radbrucha.   


Posledná aktualizácia: 30.11.2020