UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Medzinárodné kolo Česko-slovenského azylového moot courtu

Študentky Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach obsadili 3.miesto v medzinárodnom kole Česko-slovenského azylového moot courtu

Študentky Právnickej fakulty UPJŠ Košiciach, Bc. Martina Genigová a Bc. Denisa Rudžiková, dňa 30.apríla 2021 obsadili 3.miesto v medzinárodnom kole Česko-slovenského azylového moot courtu, organizovaného Právnickou fakultou Karlovej univerzity v Prahe. Svoje sily si zmerali s tímami zo Slovenskej republiky a Českej republiky pri riešení prípadu žiadateľa o azyl z Bieloruska.

Srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej fakulty! 


 

Posledná aktualizácia: 11.05.2021