UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

V pondelok, 7. júna 2021, sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnila ústna obhajoba študentských prác predložených do fakultného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v akademickom roku 2020/2021. Ústnej obhajoby sa zúčastnilo 5 študentov zo všetkých stupňov štúdia na našej fakulte.

Hodnotiaca komisia po celkovom zhodnotení súťažných prác a na základe úrovne ústnej obhajoby rozhodla, že na prvom mieste sa umiestnili dve súťažiace - Mgr. Soňa Simić, študentka 3. stupňa štúdia so súťažnou prácou „Právne limity zavedenia dane z digitálnych služieb“ a Lenka Dancáková, študentka 1. stupňa štúdia s prácou na tému „Ľudské práva v čase trvania krízovej situácie“.  Na treťom mieste sa umiestnili traja súťažiaci a to Bc. Denisa Rudžiková, študentka 2. stupňa štúdia so súťažnou prácou „Domácka práca a telepráca“, Mgr. Renáta Romanová, študentka 3. stupňa štúdia, ktorá obhajovala  súťažnú prácu s názvom „Ochrana autorského práva v digitálnom prostredí“ a Mgr. Lukáš Macko, študent 3. stupňa štúdia, ktorý súťažil s prácou “Autorské právo a ochrana audiovizuálnych diel na internete“.

Všetkým študentom, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste bola dekanom fakulty doc. JUDr. Miroslavom Štrkolcom, PhD. udelená cena dekana, ktorá je spojená aj s poskytnutím jednorazového štipendia. Rovnako títo študenti postupujú na československé kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti, ktoré sa bude konať na jeseň tohto roku na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za ich účasť a oceneným študentom zároveň blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Držíme im palce v rámci československého kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti.


Posledná aktualizácia: 08.06.2021