UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Česko-slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021

V dňoch 16. a 17. septembra 2021 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo tohtoročné kolo česko-slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021 v rámci tzv. Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Naša fakulta sa do súťaže zapojila aj tento rok, pričom nás reprezentovali tri študentky z každého stupňa štúdia. Nesmierne nás teší, že dvom z nich sa podarilo umiestniť na stupni víťazov. Bc. Denisa Rudžiková sa umiestnila na 3. mieste v sekcii  "Autorské právo, pracovné právo, rodinné právo, civilný proces a medzinárodné právo súkromné". Na rovnako peknom 3. mieste sa umiestnila aj Mgr. Soňa Simić a to v silnej kategórií súťažných prác študentov doktorandského štúdia.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu fakulty a oceneným študentkám blahoželáme k úspechu, ktorý sa spája aj s priznaním mimoriadneho štipendia.

V roku 2022 sa uskutoční česko-slovenské kolo tejto súťaže na pôde našej fakulty, preto by sme boli radi, ak by sa do súťaže zapojilo čo najviac našich študentov.


Posledná aktualizácia: 22.09.2021