UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Právnickú fakultu navštívila sudkyňa Najvyššieho správneho súdu Portugalska

Dňa 8.11.2021 navštívila Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sudkyňa Najvyššieho správneho súdu Portugalska Ana Paula da Fonseca Lobo, ktorá trávi na území Slovenska dvojtýždňový výmenný pobyt organizovaný ACA Europe (Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie). Na pôde tunajšej fakulty sa stretla s prodekanom fakulty doc. JUDr. Radomírom Jakabom, PhD., s ktorým diskutovala o súčasnom stave a perspektívach vzdelávania budúcich právnikov, o aktuálnych zmenách v súdnictve v podmienkach Slovenskej republiky, vrátane kreovania Najvyššieho správneho súdu a o skúsenostiach s fungovaním obdobnej inštitúcie v Portugalsku. Pani sudkyni ďakujeme za návštevu a želáme inšpiratívny zvyšok pobytu.


Posledná aktualizácia: 10.11.2021