UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Medzinárodnoprávne aspekty ozbrojeného konfliktu na Ukrajine

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine máme všetci úplne prirodzene množstvo otázok. Konflikt vyvolal silnú vlnu zdesenia v celom svete a to aj s ohľadom na kruté správanie sa armády voči civilistom. Na niektoré z otázok sa snažil ponúknuť odpovede z pohľadu medzinárodného práva prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. Záznam z prednášky, ktorá sa uskutočnila 9. marca 2022, a z následnej diskusie si môžete pozrieť TU alebo na facebooku Právnickej fakulty UPJŠ.


Posledná aktualizácia: 14.03.2022