UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Stredoškolský simulovaný súdny spor Street law kliniky

Právna klinika pre vybrané komunity/Street law zorganizovala po dvoch rokoch pandemickej prestávky v poradí už 17. ročník Stredoškolského simulovaného súdneho sporu, ktorý bol realizovaný v spolupráci s Krajským súdom v Košiciach, za prítomnosti sudkýň Krajského súdu. Predmetom sporu bola žaloba na ochranu osobnosti.

Simulovaného súdneho sporu za zúčastnili štyri košické gymnáziá, ktoré na programe Street law participovali od začiatku akademického roka 2021/2022.

V dvoch pojednávacích miestnostiach sa proti sebe postavili:

  1. Gymnázium Park Mládeže 5 (žalobca) a Gymnázium Šrobárova 1 (žalovaný)
  2. Gymnázium Poštová 9 (žalobca) a Gymnázium M. R. Štefánika (žalovaný)

V oboch prípadoch boli úspešní žalovaní, t.j.  Gymnázium Šrobárova 1 a Gymnázium M. R. Štefánika a stali sa víťazmi sporu. Všetci stredoškoláci však boli vynikajúco pripravení. 

Na tento simulovaný súdny proces stredoškolákov veľmi zodpovedne pripravovali naše študentky, ktoré pôsobia na Právnej klinike pre vybrané komunity/ Street law :

Radka Štovková, Jessica Onuferová,  Klaudia Luťanská, Diana Rusznyáková, Ester Marettová, Diana Semančíková, Rebeka Maďarová, Kristína Jakubišinová, Chiara Jozefčáková a Roberta Viktória Holečková.

JUDr. Daniela Lamačková, PhD.
Pracovisko právnych kliník


Posledná aktualizácia: 29.04.2022