UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Letná škola medzinárodného práva Ivana Krna

V dňoch 11.- 15. júla 2022 hostila naša Právnická fakulta v Košiciach Letnú školu medzinárodného práva Ivana Krna 2022, organizovanú pod gesciou Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo. 

Účastníci absolvovali päť dní zaujímavého odborného i sociálneho programu zameraného na rôzne otázky medzinárodného práva, no v prevažnej väčšine právne otázky spojené s prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. 

Špeciálne ďakujeme za aktívne zapojenie:
predsedovi a zástupcom Ústavného súdu SR 
zástupcom Kancelárie prezidentky SR
zástupcom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
zástupcom Ministerstva obrany SR 
zástupcom Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR)
zástupcom Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM)
zástupcom Ligy za ľudské práva (HRL)
zástupcom Záchytného tábora v Humennom
zástupcom Právnických fakúlt UPJŠ v Košiciach, Trnavskej univerzity, Paneurópskej vysokej školy, Karlovej univerzity v Prahe, či London school of Economic a Johns Hopkins SAIS Europe 

Rovnako ďakujeme za aktívnu účasť pánovi prof. JUDr. Jánovi Klučkovi, CSc., ktorému bola Slovenskou spoločnosťou pre medzinárodné právo udelená medaila za prínos k rozvoju medzinárodného práva, k čomu mu srdečne blahoželáme. 

V neposlednom rade ďakujeme zúčastneným študentkám a študentom, bez ktorých by letná škola nemohla prebehnúť, a ktorí preukázali záujem o aktuálne témy, schopnosť aktívne sa podieľať na riešení závažných právnych otázok a záujem neustále sa vzdelávať. 

Tešíme sa na ďalší ročník Letnej školy medzinárodného práva Ivana Krna 

Ľudmila Elbert


Posledná aktualizácia: 12.08.2022