UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Akreditované študijné odbory a programy

•    Bakalárske a magisterské štúdium
•    Doktorandské štúdium

Posledná aktualizácia: 30.10.2019