Prejsť na obsah

AiO-Kontakt

1minút, 34sekúnd

UPJŠ – Právnická fakulta
Kováčska 26
P.O.BOX A-45
040 75 Košice
Slovenská republika

Sekretariát dekana:
Telefón: +421 55 622 7104 / +421 55 234 4101
Fax: +421 55 622 5365
e-mail: pravf-dekanat@upjs.sk

Informátor:
Kováčska 26: +421 55 234 4111
Kováčska 30: +421 55 234 4100

Mária Ščerbová
Kováčska 26, LA0O08
1. – 2. ročník Bc. denné štúdium
Ubytovanie
tel.: +421 55 234 4112
e-mail: maria.scerbova@upjs.sk

Mgr. Soňa Markotánová
Kováčska 26, LA0O07
3. ročník Bc. denné štúdium
Mgr. denné štúdium
tel.: +421 55 2344102
e-mail: sona.markotanova@upjs.sk

Jana Ongaľová
Kováčska 26, LA0O06
Externé štúdium
Štipendiá
tel.: +421 55 234 4110
e-mail: jana.ongalova@upjs.sk

Úradné hodiny:
Pondelok:09.30 – 12.00
Utorok:13.30 – 15.00
Streda:09.30 – 12.00
Štvrtok:13.30 – 15.00

Študijný poradca pre študentov UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty:
JUDr. Lukáš Jančát
kontakt: lukas.jancat@upjs.sk

Prodekanka pre vzdelávanie
JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.  
K dispozícii na konzultáciu študentom UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty vždy vo štvrtok v čase od 14:30- 16:00 v kancelárii LA2O08, Kováčska 26
(v čase pandémie využite mailový kontakt).
kontakt: ludmila.elbert@upjs.sk

Ing. Aneta Gonosová
Kováčska 26, LA1O13
tel.: +421 55 234 4109
e-mail: aneta.gonosova@upjs.sk

Úradné hodiny:
Pondelok: 09,00 – 11,30
Utorok:    13,00 – 15,00
Streda:     09,00 – 11,30
Štvrtok:   13,00 – 15,00

Mgr. Eva Tkáčová
Kováčska 26, LA1O04
tel.: +421 55 234 4108
e-mail: eva.tkacova@upjs.sk

Úradné hodiny:
Pondelok: 09,00 – 11,30
Utorok:    13,00 – 15,00
Streda:     09,00 – 11,30
Štvrtok:   13,00 – 15,00

Ing. Slávka Sedláková, PhD.
Kováčska 26, LA1O15
tel.: +421 55 234 4172
e-mail: slavka.sedlakova@upjs.sk

Úradné hodiny:
Pondelok: 09,00 – 11,30
Utorok:    13,00 – 15,00
Streda:     09,00 – 11,30
Štvrtok:   13,00 – 15,00


Študuj na UPJŠ